Om SingelSammen

SingelSammen! er en frivillig og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å bedre levekårene for single økonomisk, politisk, holdningsmessig og sosialt. Vi ønsker blant annet skattefradrag for aleneboende og et sterkere fokus på økonomi- og boligsituasjonen for single. Det jobbes også for å etablere flere sosiale møteplasser for single.

Det finnes rundt 850 000 aleneboende i Norge i dag, og mange sliter med vanskelig økonomi, høyere bokostnader, dårligere helse, psykiske plager og ensomhet. Vi ønsker at myndighetene i større grad skal ta singellivets utfordringer på alvor.

SingelSammen! jobber for å synliggjøre singles utfordringer opp mot presse og politikere blant annet via organisasjonens åpne nettavis Singelnett.no og via høringsuttalelser, kampanjer, undersøkelser og pressearbeid.

På den sosiale siden ønsker vi å legge til rette for treffsteder for single i alle aldre. Sammen med ulike samarbeidspartnere arrangerer vi reiser, turer og treff for single, som gir rabatter til våre medlemmer. Om lag en gang i måneden arrangerer vi friluftstreff for single i Oslo og omegn. Vi har også ønsker om å utvide disse treffene til andre steder i landet, men trenger flere lokale støttespillere.

Send en e-post til post@singelsammen.no dersom du har lyst å bidra lokalt eller på andre måter.

For mer informasjon og jevnlige oppdateringer, se www.singelnett.no

SingelSammen! ble etablert i august 2009, og mottar noe offentlig driftsstøtte.

 

609nrkbildeforkveld Bra PR for single
595Collage mrkonga3 WEB Friluftstur for single