Single føler seg tilsidesatt

Hva er det beste og hva er det verste ved singellivet? Møter du ofte fordommer som singel? Kunne du tenke deg å støtte et politisk singelparti? Ønsker du deg en partner? Disse og flere andre spørsmål har single besvart i SingelSammens store singelundersøkelse for 2011.

596590Collage Underskelse5 web

646 single har besvart SingelSammens store singelundersøkelse for 2011,som skal bidra til å kartlegge singles livsstil, relasjoner, økonomi- og boligsituasjon, og hvilke politiske saker som er viktigst for single. Hensikten er å synliggjøre resultatene overfor myndigheter og presse, og å bedre forståelsen for singellivet generelt sett. Nedenfor kan du lese en oppsummering av hovedkonklusjonene i undersøkelsen.

Klikk her for å lese undersøkelsen i sin helhet. Har du problemer med å laste ned filen, kan du be om undersøkelsen på mail via post@singelsammen.no

Beste og verste ved singellivet
Majoriteten av respondentene har vært single en god stund. 57 % oppgir at de har vært single lengre enn tre år. 12 % sier de alltid har vært single.  Vanligste årsak til at mange er single er som følge av samlivsbrudd (48 %). 36 % oppgir at de er single fordi de ikke har funnet den rette partneren enda.

Graden av tilfredshet med å være singel fordeler seg utover på hele skalaen fra svært lite tilfreds - svært tilfreds. 30 % oppgir at de er lite tilfreds/svært lite tilfreds med å være singel. Kun 6 % svarer at de er svært tilfreds med singellivet.

Det beste med å være singel:
Jeg har full kontroll over min tilværelse (52 %) og full frihet til å dyrke egne interesser (24 %). Av de som har krysset av for Annet (6 %), har mange kommentert at det ikke finnes noe positivt ved å være singel.

Det er i de trivielle og hverdagslige situasjonene at savnet etter en partner er størst. 30 % oppgir at de savner mest noen å komme hjem til i hverdagen, 26 % savner mest noen å feire høytider og reise på ferie med. Likeledes er det rundt 26 % som sier at de aller mest savner «en kjæreste jeg kan kose med». Bare rundt 8 % oppgir at de savner mest noen å dele regningene med.

Fordommer mot single
En stor prosentandel av respondentene oppgir at de har møtt/møter fordommer mot single i hverdagen. Her er noen av de hyppigste fordommene single møter:  

- Har du ikke fått deg en mann/dame ennå (72 %)
- Det må være ensomt for deg å være singel (62 %)
- Klokka tikker og går, du må skaffe deg en partner før det er for sent (51 %) 
- Det må være noe galt med henne/ham som er singel (46 %) 

42% eller rundt 4 av 10 sier de har opplevd press på å jobbe overtid fordi de er single.
Kun 16 % sier de har møtt fordommen: Single er bare opptatt av en ting (sex).
 
 

Samlet sett gir resultatene en indikasjon på at respondentene opplever at omgivelsene har vanskeligheter med å akseptere singeltilværelsen som en normaltilstand. Det kan synes som at mange single føler seg «utenfor» fordi de lever alene. Dette til tross for at det er over 1 million aleneboende (inkludert de som bor alene m/barn) i Norge i dag.

Økonomi og bolig
I spørsmålet om hvordan man som singel vil karakterisere sin privatøkonomi svarer 7 % at den er svært dårlig, mens 23 % oppgir at de har dårlig økonomi. De fleste befinner seg omtrent midt på treet og mener de har en middels bra økonomi (35 %). 

Det er utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter som oppleves som mest urettferdige for single. 70 prosent eier boligen de bor i, hvilket er et høyt antall single selveiere. Tidligere undersøkelser har vist at det er en god del færre single enn samboende som eier sin egen bolig.  
Det høye antallet single selveiere gjenspeiler muligens at respondentene i denne undersøkelsen er spredt over hele landet og ikke er begrenset til de største byene. Det er sannsynlig at det er et større antall single som leier enn eier egen bolig i de større byene. 

51 % kommer ikke til å kjøpe bolig fordi boligprisene er for stive til at de kan klare det på en inntekt, 3/4 av de som ikke eier sin bolig oppgir at de vil ha problemer med å kjøpe egen bolig pga. for svak økonom, mens 25 % oppgir at de ikke får lån i bank. Kun 5 % av de som ikke eier boligen sin, planlegger å kjøpe egen bolig, og oppgir at de ikke vil ha problemer med å dekke kostnadene.
 

Politiske saker single er opptatt av
De politiske sakene single er opptatt av er knyttet til økonomi og boligspørsmål:
63 % synes et skattefradrag for aleneboende er en svært viktig sak. 

55 % syns det er viktig med kommunale avgifter, vann- og renovasjon etter forbruk

53 % syns det er svært viktig med en bedre boligpolitikk tilpasset single

8 av 10 oppgir at det er viktig eller svært viktig å få på plass en Stortingsmelding om singles levekår med målrettede tiltak (80 %)

43 % svarer at partienes holdning til aleneboendes utfordringer vil få betydning for deres valg av parti ved kommunevalget. 1 av 4 sier det ikke får betydning, fordi de mener at politikerne ikke er opptatt av aleneboendes utfordringer. 17 % sier at andre ideologiske verdier er viktigere for valg av parti.

4 av 10 sier de ville stemt på et eget singelparti som tok spesifikt hensyn til single i sitt program, hvis det fantes. På spørsmål om hvilket parti de vil stemme på ved kommunevalget oppgir 34 % at de ikke vet hvilket parti de vil stemme på ved kommunevalget. Andelen høyrevelgere blant respondentene er for øvrig størst (21%), med AP på andreplass (13%) og FRP på tredje (10%). SV får nærmere 8 % av singelstemmene, mens Venstre, som kanskje er det partiet som profilerer seg best som et singelparti får 6 % av stemmene. Krf og SP ligger på delt jumboplass med 1,7 %.

Singles sosiale liv 
Venner og kolleger er viktigere enn familien for singles sosiale liv. 72 % oppgir at venner er svært viktig for sitt sosiale liv. Kolleger er nest viktigst og dernest foreldre og søsken. Undersøkelsen viser i tillegg at venner i sosiale medier er viktigere enn naboer.

Ensomhet vurderes også som et reelt problem for mange single. 46 % sier at de føler seg ensomme i noen grad, mens til sammen 23 % føler seg ensomme i stor/svært stor grad. Mange oppgir at de har følt seg ekskludert som singel eller har følt på ensomheten i følgende situasjoner:


- 56 % sitter ufrivillig alene i helgene eller høytidene

- 52 % blir ikke invitert i selskap fordi de er single

- 52 % sitter alene foran Tv-en kveld etter kveld

- 48 % reiser ikke på ferie fordi de må reise alene

- 42 % tar ikke kontakt med venner fordi de er redde for å trenge seg på
- 29 % reiser alene på ferie uten å ønske det


Sommerferien og julen er de vanskeligste høytidene å være singel på. 85 % feier jul med familien, mens 6 % oppgir at de feirer jul alene.Singles helse
Majoriteten av de single som er spurt oppgir at de har en regelmessig og sunn livsstil. 

- 44 % sier at de stort sett spiser sunt i uka, mens 55 % sier de i snitt bare spiser usunt i helgene. 
 - 39 % oppgir at de trener 1 til 2 ganger i uka, 25 % trener 3 – 6 ganger ukentlig. 10 % trener aldri. 
- 42 % spiser middag daglig, mens 16 % oppgir at de spiser middag kun i helgene/ 1-2 ganger i uka.

- 40 % sier de kun drikker alkohol i helgene, 9 % drikker alkohol oftere enn 3 ganger ukentlig.  
- 26 % av de single som har svart på undersøkelsen røyker daglig. 

Til sammen 48 % sier de er tilfreds eller svært tilfreds med sin fysiske og psykiske helse.


Framtidig partner/sex 
På spørsmålet om hvilke egenskaper som vurderes som viktigst for en framtidig partner, er det å være omtenksom og kjærlig vurdert som aller viktigst (53 %). Evnen til å kommunisere er også vurdert som en svært viktig egenskap for en fremtidig partner (32 %). 5 % oppgir at de ikke ønsker seg en partner.
 Kun 1 % svarer at det er viktig for dem at en partner er glad i sex.  

På spørsmål om de dater, oppgir 28 % av respondentene at de aldri er på date, 60 % er sjelden på date. 15 % dater aldri. Omtrent halvparten (45%) sier de aldri har aldri sex med tilfeldig partner.På spørsmålet om hva som er den største turn-off ved en date er det verst om daten oppleves som selvopptatt og dernest lite attraktiv.Ønske om barn
2 av 10 oppgir at de kunne tenke seg å få barn som singel. 11 % kunne tenke seg å få barn ved hjelp av donor, surrogatmor eller adopsjon dersom de ikke finner en partner. I tillegg er det mange som oppgir under svarkategorien Annet (14 %) at kun adopsjon eller donor er aktuelt.

Nettdating
Til sammen 83 % av de single som har besvart undersøkelsen dater aldri eller sjelden på nettet. Bare til sammen 8 % oppgir at de dater på nettet ukentlig/daglig.

Kun 1 av 10 (12 %) innrømmer at de pynter på profilen sin på nett. Samtidig oppgir så mange som 8 av 10 (76 %) at de blir skuffet når de møter nettdaten ansikt til ansikt. 

 

SingelSammen! – interesseorganisasjon for single
83% av de spurte oppgir at de kjente til interesseorganisasjonen SingelSammen! fra før. 
Topp tre saker organisasjonen burde fokusere på dersom de skulle støtte organisasjonen var:

- Skattefradrag for aleneboende (61 %)
- Kommunale avgifter basert på forbruk (50 %)

- Stortingsmelding om singles levekår/tiltak (42 %)

Singelnett.no – nettavis for SingelSammens medlemmer og andre single
Disse saksfeltene ble vurdert mest interessant å lese om på Singelnett.no:
- Politiske saker/påtrykk på myndigheter i singelsaker

- Artikler med økonomi og boligtips

- Artikler om reiser og fritidsstoff
- Invitasjoner til singeltreff og turer

- Artikler om helse- og egenutviklingØnsker du å lese mer om SingelSammens singelundersøkelse, får den bred omtale Aftenposten  i dagens papir- og nettutgave. Den finner du her.Vil du bli medlem av SingelSammen! kan du melde deg inn i organisasjonen her.

 

Fakta

Bli medlem i SingelSammen!

Som medlem får du dette:

  • Påtrykk på politikere, presse og næringsliv i saker som berører single
  • Medlemspriser på utvalgte singeltreff, aktiviteter og kurs
  • Gratis tilgang til 10 eksperter
  • Nyhetsbrev med info, tilbud og aktiviteter på e-post hver 14. dag
  • Et bredere sosialt nettverk
  • Medlemsrabatter på ulike produkter og tjenester

Aktuelt